Kısa Film Senaryo Yarışması Senaryolarınızı Bekliyor

Kurucu editörümüz, yeni bir kısa film senaryo yarışmasında jüri üyesi…

Kısa Film Senaryo Yarışması Senaryolarınızı Bekliyor 1 – 29102011180112 1ÖĞ-DER / Şuurlu Öğretmenler Derneği tarafından düzenlenen “İyi İnsan Olmak” konulu kısa film senaryo yarışmasına katılmak için 3 Aralık 2011 Cumartesi gününe kadar zamanınız var. Yarışmada ilk dört dereceyi paylaşanlara dijital video kamera, dizüstü bilgisayar, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi armağanlar verilecek.

Genel merkezi Ankara’da bulunan “ÖĞ-DER / Şuurlu Öğretmenler Derneği” tarafından “İyi İnsan Olmak” temalı bir kısa film senaryo yarışması düzenlendi. Son katılım tarihi 3 Aralık 2011 Cumartesi saat 11.00 olan yarışmada ilk 4 dereceyi paylaşacak yarışmacıların senaryoları 2012 yılı içinde profesyonel teknik standartlarda filme alınacak; ayrıca kendilerine dijital video kamera, dizüstü bilgisayar, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi yüksek değerli aynî ödüller, alınan dereceleri gösterir sertifikalar ve derneğin yayınlarından oluşan kitap-dergi armağanları verilecek.

4 Aralık’tan itibaren bütün başvuruları ayrı ayrı okuyarak değerlendirmeye başlayacak olan 7 kişilik yarışma jürisi, sonuçları da 17 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da ÖĞ-DER’in resmî internet sitesinden kamuoyuna duyuracak. Yarışmanın ödül töreni ise 24 Aralık Cumartesi günü, Ankara-Beşevler’deki Başkent Öğretmenevi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Seçici kurulunda Yeni Şafak gazetesi yazarı/sinema editörü Ali Murat Güven ve sitemiz kurucu editörü Murat Tolga Şen’in de yer aldığı bu yarışmaya ilişkin ayrıntılı başvuru şartnamesi aşağıdadır.

ÖĞ-DER KISA FİLM SENARYO YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- Konu ve Amaç:

ÖĞ-DER / Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından, katılımcı eserleri aşağıdaki metnin ruhuna uygun şekilde hazırlanacak bir “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışma, ülkemizde “Türk Sineması”nın, “kısa film”in ve “millî şuur”un gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza “eğitim” ile ilgili senaryolar kazandırmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

“İyi insan olmak, herkesin iyiliğini ve mutluluğunu istemekle mümkündür. İyi insan olmayı sağlayacak en önemli süreç ise eğitim sürecidir. Biz eğitim anlayışımızın ana ilkesinin “millî ve manevî değerleri benimseyen, huzurlu bir dünyanın kurulması için yüreği imân, cesaret ve sevgi dolu, doğruyu üstün tutan, iç eğitimini esas alan, yıkmak için değil yapmak için çalışan, iyiliğin, doğruluğun ve adaletin yolunda ilerleyen güzel nesiller yetiştirmek” olmasını istiyoruz. Amacımız, başta bize emanet edilen öğrencilerimiz olmak üzere, bu ülkede yaşayan bütün insanlarımızın ve insanlığın mutluluğudur.”

2- Katılma Şartları:

Senaryolar;

a. Yukarıda yer alan kısa metnin ruhuna uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır.

b. Başka hiç bir yerde yayımlanmamış olmalı ve bütün hakları yazarında bulunmalıdır.

c. En fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.

d. Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sol sayfa boşluğu 2,5 cm, sağ sayfa boşluğu 1,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

e. Ülke şartlarında uygulanabilir bir içeriğe sahip olmalıdır. Mekân, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı ve tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

3- Başvuru Şekli:

a. Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezi’ne kapalı zarf içinde ve toplam 3 kopya olarak teslim edilmelidir.

b. Zarfların üzerine yazarın adı soyadı, adres, iletişim bilgileri ile senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir.

c. Zarfa senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü (sinopsis) de dosyaya eklenmelidir.

d. Zarf içinde ayrıca bir A4 dosya kâğıdı üzerinde “Yarışma şartlarını okudum ve kabul ettim” beyanı, altında da ad soyad, tarih ve imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

e. Senaryoların her sayfasında, sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad-soyad gibi kişisel bilgiler kesinlikle yer almamalıdır.

f. Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.

g. Senaryo ayrıca dijital kopya olarak derneğimizin e-posta adresine de (info@ogder.org) gönderilmelidir.

h. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacak olanlar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalı, yapılan işlemleri her senaryo için ayrı ayrı tekrarlamalı, yine her senaryosunu ayrı ayrı e-posta ile göndermelidir.

i. Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın, yazarlarına iade edilmeyecektir.

4- Başvuru Adresi:

ÖĞ-DER / ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

5- Son Başvuru Tarihi:

3 Aralık 2011 Cumartesi saat 11.00’dir. Hangi nedenle olursa olsun, belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usûlünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmayıp değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- Dağıtılacak Ödüller:

Jüri, yapacağı değerlendirmede, yarışmanın konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikâyeye sahip, prodüksiyon açısından da uygulanabilir nitelikte olan 4 senaryo seçecektir. Bu senaryolar, bir sonraki takvim yılında ya da (bu tarihte imkânlar elvermediğinde) daha sonrasında filme alınacaktır.

– Birinciye birincilik sertifikası, dijital video kamera, ÖĞ-DER armağan paketi, Millî Şuur Dergisi armağan paketi, Millî Şuur Dergisi 1 yıllık aboneliği

– İkinciye ikincilik sertifikası, dizüstü bilgisayar, Milli Şuur Dergisi armağan paketi, Millî Şuur Dergisi 1 yıllık aboneliği

– Üçüncüye üçüncülük sertifikası, dijital fotoğraf makinesi, ÖĞ-DER armağan paketi, Millî Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği

– Dördüncüye de mansiyon sertifikası, cep telefonu, Millî Şuur Dergisi 1 yıllık aboneliği verilecektir.

Dereceye giren senaryolardan en az biri (ya da imkânlar ölçüsünde) bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilecek / çektirilecektir. Ayrıca, yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya toplanarak kitaplaştırılacaktır.

7- Jüri Üyeleri:

Değerlendirmeyi yapacak olan jüri şu isimlerden oluşmaktadır:

– Ali Murat Güven / Sinema Yazarı, Gazeteci, TV Programcısı

– Murat Tolga Şen / Sinema Yazarı, Sinema Tarihi araştırmacısı

– İhsan Kabil / Sinema Yazarı, İBB Kültür A.Ş. Sinema Birimi Sorumlusu

– Bünyamin Yılmaz / Sanat Eleştirmeni, Gazeteci

– Mustafa Yavuz / Millî Eğitim Bakanlığı Radyo-TV Şube Müdürü

– İbrahim Demirkan / Millî Eğitim Bakanlığı Radyo-TV Şubesi, Yapımcı ve Yönetmen

– M. Sadık Arslan / Millî Eğitim Bakanlığı Radyo-TV Öğretmeni, Tasarımcı ve Yazar

8- Sonuçların Kamuoyuna Duyurulması:

Jüri değerlendirmesinin sonuçları 17 Aralık 2011 Cumartesi saat 19.00’dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla da bilgi verilecektir.

9- Ödül Töreninin Tarihi ve Yeri:

Yarışmanın ödül töreni 24 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 14.00’de Gazi Hastanesi Karşısı, Beşevler-Ankara adresinde bulunan Başkent Öğretmenevi Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

10- Haklar ve Yükümlülükler:

a. Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu, eserleri ÖĞ-DER genel merkezine elden teslim ettikleri ya da ÖĞ-DER’e ulaştırılmak üzere postaya verdikleri andan itibaren kabul ve beyan etmektedirler.

b. ÖĞ-DER, jürinin seçip ödüllendireceği toplam 4 kısa film senaryosunun, bu ödüllendirmeler sonucunda filme aktarılmaya ilişkin bağlantılı ve komşu haklarını da devralmış olacaktır.

c. Yarışmada dereceye girmiş olsun ya da olmasın, diğer öneklerle birlikte topluca kitaplaştırılmaya değer görülen senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

d. ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecrâlarında yayınlama hakkına sahiptir.

e. Yarışmaya senaryo gönderenler bu şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.

f. Bu şartname aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER’in internet sitesinden de (www.ogder.org) temin edilebilir.

ÖĞ-DER / Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi:

Adres: Ziyabey Caddesi, 1420. Sk. No: 2/1 Balgat / ANKARA

Tel : (+90 / 312) 286 18 83

Faks: (+90 / 312) 287 61 80

E-posta: info@ogder.org

Kısa Film Senaryo Yarışması Senaryolarınızı Bekliyor 2 – 29102011180112 1

blank

Yazar hakkında: Öteki Sinema

blank
Öteki Sinema editörleri Prometheus'un David'i gibi... Siz uyurken bile, hoşunuza gidecek yazıları buluyor, itinayla hazırlıyor ve yayına sunuyor. Öteki Sinema çalışıyor!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir