48. Altın Portakal Panellerine de Kadın Eli Değecek 1 – PANEL 1

48. Altın Portakal Panellerine de Kadın Eli Değecek

22 Ağustos 2011

Bu yıl, “Ve Kadın Dünyaya Dokundu” ana teması üzerine şekillenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında yapılacak panellere de kadın eli değecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi – Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle 8 – 14 Ekim tarihleri arasında organize edilecek 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “kadın” konulu paneller düzenlenecek. Panellerde kadınların sinema’da yer alış biçimleri, kadına yüklenen anlam, sinemada kadın bedeni ve kadın emeği gibi konular, konunun uzmanları tarafından tartışılacak.

48. Festivalde gerçekleşecek panelleri yönetecek isimler belli oldu. “80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri” başlıklı panel Prof. Dr. Ruken Öztürk, “Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları” başlıklı panel Yrd. Doç. Dr. Merih Taşkaya,“Sinemada Kadın Emeği” başlıklı panel Yrd. Doç. Dr. Gül Yaşartürk,  “Belgesel Sinema Ve Kadın” başlıklı panel Yrd. Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa tarafından yönetilecek.”

48. Altın Portakal Panellerine de Kadın Eli Değecek 2 – cats2

Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları

Toplumsal pratiklerin ve kültürlerin görünür kılındığı bir alan olarak bedenin, tarihsel süreç içerisinde yüklendiği ideolojik anlamlar “beden estetiği” ve “bedenin metalaşması” açısından ele alınacak. Sinema filmlerinde beden sunumları, beden politikalarının sinema filmlerine yansıması, panelde farklı açılardan ele alınacak.

80’lerden Günümüze Sinemada Kadın Temsilleri

Yeşilçam kadınları üzerine literatürde az çok çalışmalar yapıldı; bir yanda melek, anne, namuslu; diğen yanda fettan, fahişe, kötücül kadınlardan söz edildi. 80’li yıllarda farklı renklerde kadınlar ortaya çıktı. Gerçekleşen bu değişim günümüze nasıl taşındı? Yerli filmlerin yeni kadınları için neler söylenebilir? Panel bu sorulara ışık tutacak.

48. Altın Portakal Panellerine de Kadın Eli Değecek 3 – PANEL 1

Sinemada Kadın Emeği

Diğer pek çok sektörde olduğu gibi sinema sektörü de ağırlıklı olarak erkek egemen değerler işlemekte. Bu gerçek, sinemada kadın çalışan sayısının azlığında somut olarak önümüze çıkıyor. Önemli bir analiz ve tartışma konusu olarak karşımızda duran sinema sektöründe çalışan kadın olarak varolmanın imkân ya da imkânsızlıkları
panelde tartışmaya açılacak.

Belgesel Sinema Ve Kadın

Panelde, belgesel sinemanın konusu, yaratıcısı ya da film üretiminin farklı alanlarında emek veren kişileri olarak kadın deneyimlerinin filmlerdeki görünürlükleri ve paylaşılırlıkları ele alınacak. “Belgesel Sinema ve Kadın” başlığı altında, kadınlarla ilgili belgesellerin biçim ve içerik sorunlarının tartışılması da hedefleniyor.

blank

Öteki Sinema

Öteki Sinema editörleri Prometheus'un David'i gibi... Siz uyurken bile, hoşunuza gidecek yazıları buluyor, itinayla hazırlıyor ve yayına sunuyor. Öteki Sinema çalışıyor!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Optimized by Optimole
blank

Öteki'den Haber Al

Buna da Bir Bak!

4. Marmaris Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı 4 – 4 Marmaris Kısa Film Festivali 1

4. Marmaris Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular başladı. Son başvuru
39. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri Belirlendi 5 – Sinema Ödülleri 2020

39. İstanbul Film Festivali Sinema Ödülleri Belirlendi

39. İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren